ZGODOVINA

NOGOMETNI KLUB KOMENDA
1957 - 2014

Začetki igranja nogometa v Komendi segajo v leto 1952, ko je bilo za ta šport namenjeno igrišče ob potoku Brnik proti Kernu (na področju novega stanovanjskega naselja Komenda). Uradna registracija kluba, ki se je ob ustanovitvi imenoval NK Planjava Komenda (v ŠD Planjava) je bila leta 1956. Prve tekme pa so bile odigrane leta 1957. Pod dokument o ustanovitvi sta bila vpisana tudi Franc Zadrgal in Ivan Jezeršek, učitelj in šolski upravitelj ter ravnatelj komendske nižje gimnazije, športnik in športni organizator, šahist in telovadec, ki je bil tedaj glavni pobudnik in organizator športa v Komendi.

Nogometni klub je s člansko ekipo tekmoval v kamniški ligi. Leta 1960 so se nogometaši preselili, na novo lokacijo hipodroma v Komendi, kjer jim je bilo po sklepu takratnih oblasti dodeljeno v uporabo nogometno igrišče. Klub je deloval vse do leta 1962, ko se je za nekaj let prenehalo tekmovati.

V letu 1973 se je pričelo novo obdobje nogometa v Komendi. Na pobudo Žnidar Marjana, Zadrgal Franca in Kimovec Janeza je bilo ustanovljeno Športno društvo Komenda v katerem sestavu je bil tudi Nogometni klub. Za svoje delovanje Športno društvo Komenda ni imelo prostorov, zato je za potrebe klubov, ki so delovali v sklopu društva, v letu 1975 skupaj s Konjeniškim klubom Komenda, v okviru takratne kamniške interesne skupnosti za šport kupilo gospodarsko poslopje, v katerem je uredilo klubski prostor, eno garderobo, prostor za tuše, sanitarije in kurilnico. Kasneje je NK zaradi potreb po več garderobah zgradil prizidek, ga naslonil na bivše gostišče Rodeo. Prizidek je bil izven obstoječih prostorov, v njem je bila urejena garderoba in skladišče za orodje in opremo, skladišče je bilo kasneje preurejeno v klubski bife. V drugi polovici devetdesetih let je bila zgrajena še ena garderoba, prostor s tuši, pralnica in garderoba za sodnike. Vse to na račun prenehanja delovanja strelske družine. Strelišče je bilo v nadaljevanju klubske pisarne. Franc Zadrgal je bil poleg strelca, predsednika strelske družine, tudi velik nogometni navdušenec, nekaj časa celo predsednik NK Komenda, zato prenosu navedenega prostora na nogometni klub ni nasprotoval.

Zadnja od stvari za izboljšanje pogojev za kvalitetno delo v klubu je bila celovita prenova samega igrišča. Gradnjo nogometnega igrišča je v letu 1998 vodil gradbeni tehnik Darko Bolarič, kasnejši predsednik NK Komenda, ograjo ob igrišču so postavili in pobarvali, navkljub nasprotovanju konjenikov, nekaterih občinskih svetnikov in medijev, člani društva pod vodstvom Stanislava Zarnika. Kasneje je bila dograjena še drenaža, ki jo je organizacijsko izpeljal Janez Kimovec. Sponzorska sredstva je prispevala družba, ki je dobila posel v športni dvorani Komenda (polaganje parketa). V prenovo je bila zajeta kompletna drenaža igralne površine, odvodnjavanje, namakanje in namestitev zaščite. V vse zgoraj navedene akcije je bilo vloženo ogromno prostovoljnega dela vseh članov in simpatizerjev nogometnega kluba.

Nogometni klub tekmuje od leta 1973 naprej neprekinjeno z večjim ali manjšim številom ekip, prav tako tudi z večjimi in manjšimi uspehi. Prvi predsednik (v letu 1973) je bil Janez Kimovec, sledili pa so mu: Franc Zadrgal, Anton Perne, Franc Crnkovič in Lovro Kern. Pravi zagon in sistematsko delo v klubu se je začelo v začetku osemdesetih let in sicer pod vodstvom predsednika in trenerja v isti osebi, Darka Crnkoviča. Okrog sebe je zbral zadosti somišljenikov in skupaj so, po delni sanaciji igrišča (petih drenažnih kanalov za odvodnjavanje in ureditev travnate površine) v sklopu prenovitve kasaške steze, ponovno ustanovili člansko in kadetsko ekipo. V obdobju, ko je delo v klubu zamrlo in je bilo igrišče v sanaciji je delovala samo ekipa starejših dečkov pod vodstvom Valentina Lozinška (1983/84), ki ima vse zasluge za neprekinjeno delovanje kluba. Valentin (poznan kot Zdravko) Lozinšek je tajnik kluba vse od leta 1982.

Po uspešno zastavljenem delu, ko je kadetska ekipa starostno presegla tekmovalno mejo, se je prelevila v mladinsko. Ta ekipa je delovala pod vodstvom Draga Žiniča in to zelo uspešno, saj si je po nekaj letih tekmovanja v prvi MNZ ligi leta 1993 (tekmovalna sezona 1992/93) zagotovila napredovanje v enotno drugo slovensko mladinsko ligo zahod. V mladinski ekipi je v MNZ igral tudi njegov sin Igor, kasneje drugo in prvoligaš NK Domžale (80 tekem v 1. slovenski ligi) in Robert Lah iz Suhadol (skupaj z Igorjem sta bila najprej posojena igralca, potem pa preregistrirana v NK Domžale). Ker je bil pogoj za tekmovanje mladinske ekipe v drugi ligi vzporedno tekmovanje kadetske ekipe, je bil klub primoran ustanoviti tudi kadetsko ekipo. Obe ekipi je vodil isti trener.

V Komendi ni bilo dovolj mladih igralcev, zato so sprva (tudi pri mlajših selekcijah) sodelovali mladi iz Zaloga, Lahovč, Brnika, Vodic, kasneje pa tudi iz Duplice. Slednji so svoje prve nogometne korake naredili pri Biliju v NK Enotnost (na igrišču poleg Stol-a). Igralcev obeh selekcij je bilo vedno premalo, izjemoma se je tekmovalo z manj kot 11 igralci, zato je bil možen izhod s formalno povezavo NK Kamnik in NK Komenda. Skupna ekipa je nosila ime Kamnik - Komenda, zatem pa zgolj le še ekipa/i NK Kamnik. Razlog: pomanjkanje domačih in doma vzgojenih igralcev. Draga Žiniča je na trenerskem mestu nasledil Robert Misja, Komendčan in doma vzgojeni igralec, kasneje športni direktor NK Triglav Kranj, pomembno vlogo pri vzgoji mlajših tekmovalcev (starejši dečki) sta imela trenerja Ivo Koretič iz Kamnika in Suad Beširović iz Ljubljane. Slednji je bil golgeter v tretjeligaški ekipi Komende in ima zelo bogato nogometno biografiijo.

Članska ekipa je trideset let nastopala v drugi MNZ ligi. Leta 1992 se je NK Komenda pod trenerskim vodstvom Darka Crnkoviča vse bolj spogledovala z vrhom lestvice. V klub so pripeljali novega predsednika Stanislava Zarnika, ki je zamenjal predhodnika Boga Šesta in v jeseni 1992 se je prizačelo delati z večjimi ambicijami. Napredovanje v višji nivo tekmovanja je tudi uspelo v tekmovalni sezoni 1992/1993. Zmaga nad NK Kočevjem in pokal za osvojeno prvo mesto ter uvrstitev v prvo MNZ ligo je bilo nekaj, kar NK Komenda dotedaj še ni doživela.

Po dveletnem tekmovanju v prvi MNZ ligi je bila na predlog domače nogometne stroke sklenjena pogodba o združitvi NK Komenda in NK Mengeš. NK Komenda je 22.08.1997 plačala NZS dolžni znesek NK Mengeš in nadaljevala tekmovanje v 3. slovenski ligi kot NK Komenda. V Komendi ni bilo igralnih pogojev za tekmovanje v 3. slovenski ligi Z, zato so igralci, pod vodstvom trenerja D. Crnkoviča sprva igrali v Mengšu, trenirali pa v Komendi. V ekipi Komende je igrala kar nekaj doma vzgojenih igralcev (B. Iglič, R. Kladnik, U. Krmavnar, S. Štojs, M. Žinič) in igralci iz Ljubljane in Kranja. NK Komenda je bila do takrat z imenom Flok Komenda, zatem Hram Gorjan, ob napredovanju v 2. slovensko ligo pa Viator Vektor. V letu 1998 so posle v NK Komenda prevzeli Metod Grkman (novinar Ekipe), Darko Bolarič in Tomaž Hrovat (Hram Gorjan), formalno je klub še vedno vodil Stanislav Zarnik. Vodstvo (Grkman-Horvat-Bolarič) je k sodelovanju pritegnilo Miloša Soškića (legendarnega trenerja Olimpije), trenerja Filipa Mendeša in začel se je igrati bolj kvaliteten in gledljiv nogomet, vendar brez domačih igralcev. Uvrstitev v 2. slovensko ligo, preregistracija v NK Viator –Vektor je pomenila konec poti za to člansko ekipo, ki ni imela več znakov komendske ekipe. Nakup NK Mengeš in prerigistracija igralcev na NK Viator – Vektor je bilo začetek in konec dela zgodovine komendskega nogometa in poučna zgodba o športnih nakupih in »prodajah«.

Za Zarnikom je klub nekaj let vodil dolgoletni sponzor kluba Srečo Krmavnar. NK Komenda je bila s člansko ekipo ponovno v 2. MNZ ligi. Leto dni je predsednikoval Niko Špenko, pomagal mu je Darko Bolarič, trener pa je bil Darko Crnkovič. Leta 2005 je vodenje kluba prevzel Darko Bolarič, ki je prišel v Komendo iz Ljubljane, in je pred tem igral za Tabor in kot domačin tudi za Komendo. Člani in simpatizerji NK Komenda so se 2008 spet veselili uvrstitve v 1. MNZ ligo. Dobro vodenje kluba in srečna roka pri izbiri športnega »direktorja« in trenerja Rajka Mitića so bili ključ do uspeha. Domačih igralcev seveda nikoli v zgodovini delovanja kluba ni bilo dovolj, zato je bilo še kako dobrodošlo nogometno poznavanje širšega ljubljanskega prostora. V letu 2010 je Bolarič dobil pomoč v Alešu Marinku, ki je postal podpredsednik kluba.

Aleš Marinko je kmalu začel dejansko prevzemati ključne odločitve in klub je vedno bolj napredoval v smeri vzgoje lastnih igralcev, danes je vključenih v različne mlade selekcije več kot 120 otrok. Pomemben cilj mu je bil napredovanje članov v višjo ligo, člani in dober nogomet morajo biti vzor za mlade nogometaše. V letu 2013 je postal predsednik kluba in že naslednjo leto, trener je ostal Rajko Mitić, popelje člansko ekipo v 3. slovensko ligo, kar zagotovo pomeni enega od največjih tekmovalnih uspehov NK Komenda v njeni zgodovini. Širina dela, pobratenje z NK Polet iz sosednje Hrvaške, dodatna vadbena igrišča v Komendi in na Duplici ter razsvetljava glavnega igrišča je le nekaj poudarkov, ki so vezani na osebo aktualnega predsednika.

NK Komenda je do leta 1996 delovala v okviru ŠD (zveza društev) Komenda. Na zboru članov po zadnji tekmi jesenskega dela tekmovalne sezone 1995/96, na katerem je sodelovalo 46 članov kluba, igralcev in simpatizerjev je bila sprejeta odločitev, da se NK organizacijsko osamosvoji. Ustanovitelji samostojnega kluba NK Komenda so bili: Zarnik S., Krmavnar S., Ogrinec M., Kern L., Lah R., Zadrgal F., Žinič D., Erce J., Dolenc A., Lozinšek V. NK Komenda je bila vpisana v register društev dne 22.01.1996.

Danes se v klubu podaja prednost predvsem delu z najmlajšimi, saj uspešno deluje nogometna šola za otroke starostnih skupin od 6 do 16 let. Tako preko šolanih mentorjev, trenerjev z licenco (PRO in A) v klubu organizirano z vsemi selekcijami tekmujemo v različnih tekmovalnih ligah pod okriljem MNZ Ljubljana. V zimskem času otroci neprekinjeno vadijo v domači športni dvorani, svoj tekmovalni navdih pa lahko dokazujejo v »Zimski nogometni ligi«, ki jo kot glavni pobudnik že od leta 2003 organiziramo v športni dvorani Komenda. Lige se udeležujejo večinoma klubi iz bližnje okolice ter tudi iz Ljubljane. Zaradi vse napornejšega dela, predvsem pa vse manj pripravljenosti ljudi za »entuziazem« ter »volontersko delo« in ekonomske krize je vsako leto težje pridobivati finančna sredstva, ki so nujno potrebna za pokrivanje vseh stroškov, tako glede tekmovanja in vadbe, kot tudi vzdrževanja objektov in športne opreme. V veliki meri se sredstva pridobivajo preko posameznih sponzorjev, velikokrat pa klubsko vodstvo sredstva pridobi tudi preko organizacije raznih »srečolovov« ter prodaje klubskih koledarjev s prikazanimi fotografijami vseh selekcij ter ponazoritvijo raznih sponzorjev in donatorjev.

Klubsko vodstvo si vedno bolj prizadeva, da bi poskušalo omogočiti kar se da najboljše pogoje za delo, saj so rezultati odvisni predvsem od tega. Tako smo po pridobitvi pomožnega igrišča in razsvetljave, kar omogoča predvsem nemoteno vadbo v kasnejših časovnih terminih, ki bi bili prilagojeni delovnemu času tako nogometašev kot trenerjev ter klubskemu vodstvu. Že dlje časa se veselimo obljube župana občine Komenda Tomaža Drolca po izgradnji novega nogometnega stadiona z atletsko stezo, pomožnim igriščem, tribunami in razsvetljavo, kar je že sprejeto v prostorskem planu občine Komenda. Nova lokacija stadiona je locirana nasproti osnovne šole Komenda, ki je tudi neposredno povezana z vhodom na stadion, saj je le ta namenjen tudi potrebam devetletke. Občina je že lastnik celotnega zemljišča za postavitev omenjenega športnega objekta, zato vsi skupaj že nestrpno pričakujemo realizacijo investicije!

Komenda, 01.06.2014

POVEZAVE